Pracownia diagnostyki obrazowej

  • zdjęcia rentgenowskie
  • badania ultrasonograficzne
Scroll to Top